Yevlax rayon Mərkəzi kitabxanası

Yevlax rayon MKS

Marqaret Mitçel. Küləklə sovrulanlar, I cild

Anadan olduğu Atlanta şəhəri Marqaret Mitçelin sayəsində bütün dünyada tanınır. Onun bioqrafiyası sanki “Küləklə sovrulanlar” romanının qəhrəmanı Skarletin həyatının tam ekvivalentidir. Romanda qələmə alınan hadisələr Və

Fransua Rable. Qarqantua və Pantaqruel

Fransua Rable yeni dövr Avropa romanının banisidir. Fransız İntibahının əsas problemləri, fransız humanizminin mahiyyəti Rable yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. Onun “Qarqantua və Pantaqruel” romanı orta əsr Avropa ədəbiyy

Ayzek Azimov."Seçilmiş Əsərləri"

Ayzek Azimov XX əsr dünya fantastikasının ən görkəmli nümayəndələrindən biridir. Ayzek Azimovun yaradıcılığını tam işıqlandırmaq mümkün deyil, çünki yazıçının mövzu dairəsi, qaldırdığı problemlər çoxşaxəli və çoxas

Corc Bernard Şou. "Seçilmiş əsərləri"

Hazırcavab, acıdil, müdrik, təkrarsız, ən ciddi məsələyə belə qeyri-adi ironiya ilə  yanaşmağı bacaran, güclü yumor hissinə malik insan... Corc Bernard Şou haqqında deyilən bütün fikirləri bu sözlər birləşdirir.

Алекперов Ильхам. "Свободноживущие инфузории Азербайджана" : экология, зоогеография, практическое значение: монография

В монографии обобщены результаты 40-летних исследований автора свободноживущих инфузорий пресных вод, Каспия и почв различных регионов Аз