Yevlax rayon Mərkəzi kitabxanası

Yevlax rayon MKS

Xəlil Rza Ulutürk "Hara gedir bu dünya..."

Kitabdakı poetik nümunələr keçmiş sovet cəmiyyətinin antipodlarını, buqələmunlarını kəskin ifşa edirdi. O vaxtdan 30 il ötməsinə baxmayaraq, həmin qüvvələr hələ də qalmaqda, sosial-siyasi və mədəni yüks

Heydər Əliyev. Müstəqilliyimiz əbədidir. Çoxcildliyin X-XXVIII cildlərinin köməkçi göstəricisi

M.F.Axundov adına Milli Kitabxana tərəfindən hazırlanan bu vəsait ümummilli lider Heydər Əliyev irsini araşdıran oxucuların və mütəxəssislərin “Müstəqilliyimiz əbədidir” çoxcildliyinin XXIX-XXXXII cildl

Osman Sarıvəlli "Seçilmiş əsərləri"

Osman Sarıvəlli elinə-gününə bağlı, əsrinə, dövrünə bağlı sənətkardır. Onun, kökünü ana torpağın otundan, çiçəyindən, şeiriyyətini doğma dilimizin ahəngindən almış poeziyasının &o