Yevlax rayon Mərkəzi kitabxanası

Yevlax rayon MKS

Azərbaycan kitabxana ensiklopediyası

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında Kitabxana İnformasiya sahəsinin inkişafı üzrə (2008–2013-cü illər) Dövlət Proqramı” na əsasən Mədəniy

Nizami Cəfərov. "Mir Cəlalın milli idealları"

Mir Cəlal öz taleyi ilə Azərbaycanın Şimalı ilə Cənubunun ümummilli bütövlüyünün həyati simvoludur…

Məhsəti Gəncəvi. Nəğmələri

XII əsrin böyük Azərbaycan şairəsi Məhsəti Gəncəvi ədəbiyyat tarixində mahir rübai ustasi kimi şöhrət tapmışdır. Bəstəkar Rizvan Sədirxanov şairənin Rafael Hüseynov tərəfindən farscadan ana dilimizə poetik tərcümə etdiyi 1

İlham Rəhimli. Barat Şəkinskaya

Milli səhnə sənətimizin füsünkar Cülyettası kimi tarixləşən Azərbaycan Respublikasının Xalq artisti Barat Şəkinskayanın zəngin yaradıcılığı Cəfər Cabbarlı adına Gəncə Dövlət Dram Teatrı və Akademik Milli Dram Teatrı ilə

İlham Rəhimli. Nəsibə Zeynalova

Azərbaycan Dövlət Musiqili Teatrı yarandığı gündən onun truppasına daxil olan səhnə ustalarından biri də qüdrətli aktrisa, Azərbaycan Respublikasının Xalq artist Nəsibə Zeynalova olub (20.04.1916-10.3.2007). Ecazkar yaradıcılıq pal