Yevlax rayon Mərkəzi kitabxanası

Yevlax rayon MKS

Алекперов Ильхам. "Свободноживущие инфузории Азербайджана" : экология, зоогеография, практическое значение: монография

В монографии обобщены результаты 40-летних исследований автора свободноживущих инфузорий пресных вод, Каспия и почв различных регионов Аз

Qənbər Şəmşiroğlu. "Kəlbəcər: ömrüm, həyatım"

Müəllif bu kitabda Kəlbəcərin ictimai-siyasi həyatı ilə bağlı şahidi olduğu hadisələri şirin bir dillə qələmə almışdır.

Qənbər Şəmşiroğlu. "Hələ vurur ürəyim"

Sazın- sözün qüdrətini atası Dədə Şəmşidən öyrənib, uşaqlıqdan şeir-sənətə bağlanan Qəmbər Şəmşiroğlu 20-ci kitabı ilə oxucuların  görüşünə gəlib. Kitabda təbiət gözəlliklərind

Şahalı Həsənov. "Torpaq fədaisi təbiət vurğunu"

Şahalı Həsənovun bu kitabında təbiətin mühafizəsi, ekoloji problemlər və onun tarazlığının pozulmasında antropogen amillərin rolu, təbii ehtiyatlardan səmərəli istifadə olunması yolları kompleks şəkildə tədqiq edilmişdir.

Elman Quliyev. "Türk Xalqları Ədəbiyyatı"

Kitab həyatda analıq, qonşuluq, ağbirçəklik borcunu şərəflə yerinə yetirmiş, ağzı dualı, alnı möhürlü ipək anam Məşədi Rahilə xanımım və dünyasını vaxtsız dəyişmiş əziz qardaşım Arazın müqə