Yevlax rayon Mərkəzi kitabxanası

Yevlax rayon MKS

Irvinq Stoun "Yaşamaq Yanqısı". Baki. "Avrasiya press" 2006. 456 səh.

Bir sıra maraqlı tarixi-biblioqrafik əsərlə müəllifi, tanınmış Amerika yazıçısı İrvinq Stounun "Yaşamaq yanğısı" sənədli povesti milliyətcə flamand (hollandiyalı) olan dahi fransiz rəssamı Vinsent Van Qoqun keşməkişli hə

Nizami Gəncəvi. Iskəndərnamə. Şərəfnamə. Bakı, "Lider nəşriyyat", 2004, 432 səh.

Nizami Gəncəvi yaradıcılığının ən yüksək zirvəsi və Şərq poeziyasının ən parlaq incisi sayılan "İskəndəmamə" "Xəmsə"nin beşinci kitabıdır. Dahi şair yaradıcılığının əzəmətli yekunu olan bu son əsərində ömrü boy

Mark Tven. Seçilmiş əsərləri. Bakı, "Öndər nəşriyyat", 2005, 464 səh.

Bu kitabda Amerika ədəbiyyatının klassiklərindən olan Mark Tvenin iki romanı: "Tom Soyyerin macəraları" (1876) və "Heklberri Firmin macəraları" (1885) əsərləri Azərbaycan oxucusuna təqdim olunur. Birinci romanda - balaca Tomun macəral

Haqverdiyev Ə. Ə. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. I cild (2005)

 XIX əsrin sоnunda Azərbaycan dramaturgiyasında maarifçiliyin növbəti mərhələsini başa çatdıran Əbdürrəhim bəy Haqvеrdiyеv rеalist ədəbiyyatımızın və sənətimizin inkişafında əhəmiyyətli xidmətlər göstərmişdir. О

Çingiz Aytmatov"Seçilmiş əsərləri": 2 cilddə. 2 cild

Qırğız xalıqnın qüdrətli oğlu Çingiz Aytmatovun adı dünyanın ən böyük yazıçılarının adları ilə bir sırada çəkilir. Mayası xalq ruhundan tiutulmuş, xəmiri xalq müdrikliyiylə yoğrulmuş Aytımatov yaradıcılığı q