Yevlax rayon Mərkəzi kitabxanası

Yevlax rayon MKS

Teoder Drayzer Kerri Baci

Dünya şöhrətli Amerika yazıçısı Teoder  Drayzer 27 avqust 1871- ci ildə İndian ştatının Terre- Hote şəhərində anadan olub. o,ailənin on ikinci uşağı idi. Kasıbçılıq, ciddi dini  tərbiyə görmüş, xəyalpərəst q

Aqata Kristi. Seçilmiş əsərləri

İngilis detektiv yazıçısı  Aqata Kristi  (1890-1979) İngiltərənin  Devon qraflığında ABŞ -dan  köçmüş varlı mühacir ailəsində doğulmuşdur.

Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. IV cild

Hüseyn Cavid sənətimiz tariхinə əlvan, rоmantik səhifələr yazmış şair və dramaturqdur. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum pyeslərin yaradıcısı оlan mоnumental-rоmantik sənətkarın əsərləri 1920-30-cu illərdə səhnəmizi

Səməd Vurğun Seçilmiş əsərləri: III cild

Səməd Vurğun. Secilmiş əsərləri. Beş cilddə. III cild. Bakı, "Şərq-Qərb", 2005, Xalq şairi Səməd Vurğun yalmz dili, ifadə tərzi, üslubu etibarilə deyil, düşüncəsi, təfəkkürü etibarilə də məhz Azərbaycan şairidir. Vurğu

Zəlimxan Yaqub.Seçilmiş əsərləri

Çağdaş Azərbaycan poeziyasında özünəməxsus yeri,poetik nəfəsi olan Zəlimxan Yaqubun seçilmiş əsərlərindən ibarət kitabına şeirləri və dörd poeması daxil edilmişdir