Yevlax rayon Mərkəzi kitabxanası

Yevlax rayon MKS

Azərbaycan nəsri antologiyası:5 cilddə II cild :XX əsrin əvvəlləri.

Kitabda XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan nəsrinin nümayəndələrindən Cəlil Məmmədquluzadə, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Abbas Səhhət, Süleyman Sani Axundov, Sultanməcid Qənizadə, İbrahim bəy Musabəyov, Abdulla Şaiq, Əlabbas Müzhi

Mədinə Gülgün. Seçilmiş əsərləri.

Vətəndaşlıq ilə incə lirikanın bir-birini tamamladığını Mədinə Gülgün poeziyası oxucu rəğbətini çoxdan qazanmışdır. Şairinin yaradıcılığında Cənub həsrəti, xəfif məhəbbət, vətənpərvərlik, zəriflik kimi du

Teoder Drayzer Kerri Baci

Dünya şöhrətli Amerika yazıçısı Teoder  Drayzer 27 avqust 1871- ci ildə İndian ştatının Terre- Hote şəhərində anadan olub. o,ailənin on ikinci uşağı idi. Kasıbçılıq, ciddi dini  tərbiyə görmüş, xəyalpərəst q

Aqata Kristi. Seçilmiş əsərləri

İngilis detektiv yazıçısı  Aqata Kristi  (1890-1979) İngiltərənin  Devon qraflığında ABŞ -dan  köçmüş varlı mühacir ailəsində doğulmuşdur.

Hüseyn Cavid. Əsərləri. Beş cilddə. IV cild

Hüseyn Cavid sənətimiz tariхinə əlvan, rоmantik səhifələr yazmış şair və dramaturqdur. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk mənzum pyeslərin yaradıcısı оlan mоnumental-rоmantik sənətkarın əsərləri 1920-30-cu illərdə səhnəmizi