Yevlax rayon Mərkəzi kitabxanası

Yevlax rayon MKS

Daniel Defo" Robinzon Kruzo": roman

Məşhur ingilis yazıçısı Daniel Defonun "Robinzon Kruzo" (1719) romanında adam yaşamayan adaya düşən insanın təbiət qüvvələrinə qarşı mübarizə əzmi, iradə möhkəmliyi, dözümlülüyü, yar

Mayn Rid 1818-1883. Seçilmiş əsərləri

Romanda hadisələr müflis olmuş plantator Vudli Poynndeksterin Luizianadan Texasa köçməsi ilə cərayan etməyə başlayır. Əsərin baş qəhrəmanı Moris Ceraldla onun artıq barışmaz düşməni olmuş Kassi Kolxaun arasında

Bəxtiyar Vahabzadə. "Seşilmiş əsərləri". İki cilddə. I cild

Bəxtiyar Vahabzadə yaşayan,döyüşən,səfərbər edən və Vətən,xalq qarşısında öz tarixi vəzifəsini yerinə yetirən çağdaş azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsidir.O,poeziyamızı dövrü

Fikrət Qoca. "Seçilmiş əsərləri"

Poeziyamızın ən yaşarı ənənələri zəminində yetişmiş Fikrət Qoca küləyin, yarpağın,suyun nəğməsini dilimizin ən zəyif sözlərilə ifadə etməyi bacaran şairdir. Onun lirik qəhramani-adi insandir. Bu qeyri adi insan qəlbi

Anar. Seçilmiş əsərləri.

"Ağ liman" povestində əxlaqi problemlər qaldırılır, insanın həyatda öz yerini tapa bilməsi məzmunlu dolğun ömür sürməsindən bəhs olunur. "Beş mərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi" romanı bir növ "Ağ liman"ı