Yevlax rayon Mərkəzi kitabxanası

Yevlax rayon MKS

Yeni kitablar
Azərbaycan kitabxana ensiklopediyası
25 İyul , 2018
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikasında Kitabxana İnformasiya sahəsinin inkişafı üzrə (2008–2013-cü illər) Dövlət Proqramı” na əsasən Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi və Milli Kitabxana tərəfindən hazırlanaraq nəşr olunur.