Yevlax rayon Mərkəzi kitabxanası

Yevlax rayon MKS

Yeni kitablar
Məhsəti Gəncəvi. Nəğmələri
14 May , 2018
XII əsrin böyük Azərbaycan şairəsi Məhsəti Gəncəvi ədəbiyyat tarixində mahir rübai ustasi kimi şöhrət tapmışdır. Bəstəkar Rizvan Sədirxanov şairənin Rafael Hüseynov tərəfindən farscadan ana dilimizə poetik tərcümə etdiyi 14 rübaiyə    5 mahnı bəstələmişdir. Bu mahnılarda əsas mövzu həyat fəlsəfəsi, məhəbbət, insanın öz böyük arzuları uğrunda mübarizəsidir. Not yazıları həm professional ifa, həm də musiqi məktəblərinin öyrənciləri üçün nəzərdə tutulmuşdur.